3 wskaźniki w zakresie zarządzania dochodami hoteli, których eksperci rzeczywiście używają do osiągnięcia zysków

Zarządzanie dochodami na takim poziomie jak w hotelu swarzędz, czyli w najbardziej efektywny sposób osiągania zysków to wyzwanie, przed którym stoją wszystkie hotele w Polsce. Jednak w naszym przypadku okazało się, że istnieją pewne kluczowe wskaźniki wydajności, które są szczególnie wydajne. Niektóre z powszechnie stosowanych wskaźników obejmują średnią cenę pokoju , wskaźnik obłożenia pokoi oraz koszt pokoju. Jednak w tym artykule koncentrujemy się na trzech kluczowych wskaźnikach zarządzania przychodami hoteli, które są wykorzystywane przez ekspertów w celu maksymalizacji zysków. Otóż tak: Zysk operacyjny brutto na jeden dostępny pokój Dochód netto na jeden dostępny pokój Całkowity dochód na jeden dostępny pokój Wskaźniki mają dla hotelu swarzędz zasadnicze znaczenie dla maksymalizacji zysków. Zapewniają one unikalny wgląd w działanie wielu kluczowych kryteriów w całym naszym hotelu. Pomagają one również w zrozumieniu wyników strategii zarządzania przychodami. Ponadto wskaźniki w zakresie zarządzania przychodami hoteli pomagają w ustalaniu i mierzeniu celów finansowych. To właśnie te cele przyczyniają się do wzrostu i rentowności hotelu. 3 przychody z hoteli, które będą napędzać Twoje zyski 1. Zysk operacyjny brutto na dostępny pokój Oferuje jedną z najbardziej efektywnych metod pomiaru wydajności, którą stosuje hotel swarzędz. To takie proste. Zalecamy, aby była to przednia i środkowa część strategii pomiarowej. Daje to szczegółowy, całościowy obraz całego procesu zarządzania przychodami z hotelu. Pokazuje, gdzie można dokonać korekty w celu poprawy wzrostu przychodów, jak również dostosowanie go do wyniku końcowego. Pozwala w każdej chwili zobaczyć wartość hotelu jako aktywa - razem jako działalność operacyjna i nieruchomość. Formuła: Zysk operacyjny brutto / Liczba dostępnych pokoi 2. Przychody netto z dostępnych pokoi Jest podobny do innego użytecznego wskaźnika: przychód na jeden dostępny pokój, ale oferuje istotną różnicę. Uwzględnia w swoich kalkulacjach przychody netto, dzięki czemu podczas korzystania z niego uzyskujesz wgląd w koszty dystrybucji, opłaty transakcyjne oraz prowizje biur podróży. Włączenie tej opcji daje możliwość bardziej…

Dobra włoska restauracja

W restauracjach włoskich w Polsce zwykle jest wielu gości, gdyż Polacy po prostu niezwykle polubili włoską kuchnię. Ważne miejsce w polskiej kuchni zajął makaron, chętnie jemy również pizzę, a to wszystko jest właśnie efektem popularności włoskiej kuchni. Czy jednak każda restauracja włoska skazana jest na sukces? (więcej…)

Jak zorganizować podróż marzeń?

Podróżowanie nierozerwalnie wpisane jest w kondycję człowieka. Z miejsca na miejsce przemieszczały się już koczownicze ludy pierwotne, choć w ich przypadku zmiana miejsca pobytu związana była z poszukiwaniem pożywienia i lepszych warunków bytowych. W czasach obecnych podróżowanie jest sposobem na spędzanie wolnego czasu - obce kraje, ciekawość świata czy chęć poznania odmiennych kultur - to tylko niektóre powody, dla których podróże są atrakcyjne dla wielu osób. (więcej…)